Tsuda K, Futai K (1999) Iotonchium cateniforme n. sp. (Tylenchida: Iotonchiidae) from fruiting bodies of Cortinarius spp. and its life cycle. Jpn J Nematol 29:


文字の大きさを変更する
色を変更する